Dział spadku obejmujący prawo własności nieruchomości a podatek dochodowy od osób fizycznych

Czy wiesz, że dokonanie działu spadku obejmującego prawo własności nieruchomości poprzez przyznanie prawa własności poszczególnym spadkobiercom z równoczesną spłatą na rzecz pozostałych spadkobierców nie zawsze oznacza obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych?

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie (Art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Jednakże nie stanowi nabycia albo odpłatnego zbycia, odpowiednio nabycie albo odpłatne zbycie w drodze działu spadku nieruchomości do wysokości przysługującego podatnikowi udziału w spadku. (Art. 10 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

„W sytuacji, w której spłata jest ekwiwalentna do posiadanego przez podatnika udziału w spadku, to podatnik nie uzyskuje w związku z czynnością działu spadku żadnego przysporzenia majątkowego względem odziedziczonej ułamkowej części masy spadkowej. W takim przypadku brak jest podstaw do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych kwoty spłaty otrzymanej w wyniku działu spadku.” (Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 10 lutego 2021 roku, sygn. 0115-KDIT2.4011.800.2020.2.KC)

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, umów się na poradę do adwokatki lub doradczyni podatkowej – unikniesz zbędnego stresu

Dodaj komentarz